Enkel verifisering med portabel koordinatmålearm

Master3DGage er et lettbetjent system for koordinatmåling og kontroll av nye produkter. Det er enkelt å sjekke om produktet holder seg innenfor måltoleransene. Master3DGage anvendes under tilvirkningsprosessen, og målingen kan utføres uten at man behøver å ta produktet ut av fresemaskinen.


Master3DGage produseres av det amerikanske foretaket Verisurf og selges nå i Norge av Mastercamforhandleren Advanced Engineering Systems AS (AES AS).

Målesystemet består av en programvare og en målearm. Målingen utføres i en trestegsprosess der systemet kalibreres, kontrollerer og rapporterer.


Innmatingen er en automatisk prosess der maskinen definerer ulike mål ved hjelp av en probe lengst ut på målearmen. Målepunktene kan være både enkle koordinater eller et mønster av punkter.


Kontrolldelen består av at man i nåtid kan se eventuelle avvik manuelt, eller via et automatisk kontrollplan. Resultatet sammenlignes med 3D-modellen, og vises på en PC-skjerm.


Rapporteringen vises i industristandardformat og ved hjelp av farger som viser eventuelle avvik fra 3D-modellen.

Systemet er enkelt å anvende og krever ikke spesiell måleekspertise. Den store fordelen er at man får en umiddelbar kvalitetskontroll av produktet, bedre og mer nøyaktig arbeidsflyt, og man minimerer oppspenninger og vrakkjøringer.


Master3DGage er tett integrert med Mastercam og selges via utvalgte Mastercamforhandlere over hela verden.