Mastercam filmer

Mastercam leverandøren AES AS, Iscar leverandøren SVEA, og SECO Norge vil legge ut filmer som viser nye bearbeidingsstrategier.
I testlaben til AES AS i Skien vil vi forske kontinuerlig, på leting etter den optimale bearbeidingsmetoden.
Se eksemplene under, eksemplene er programmert med Mastercam sine nye dynamiske fresebaner. ..........................................................................